Mc-veteranerna Kungsbacka grundades 1978 och är en ideell sammanslutning av motorcykelhistoriskt intresserade, med uppgift att i kulturbevarande syfte verka för att gamla eller tekniskt intressanta motorcyklar och mopeder tillvaratas och bevaras.

Mc-veteranerna Kungsbacka är en lokalavdelning som lyder under Club MC-Veteranerna Sverige, se vidare www.mcveteranerna.se

Vi är ett gott gäng med god sammanhållning som renoverar, samlar och kör på gamla motorcyklar och mopeder, både på olika rallyn och trevliga utflykter i klubbens arrangemang. Vi är idag drygt 400 medlemmar där flertalet återfinns inom en radie av ca 4 mil från Kungsbacka.

Som medlem i Kungsbackaveteranerna kan du också teckna en förmånlig veteranfordonsförsäkring. Se vidare under försäkring.

Föreningens medlemmar medverkar också på diverse utställningar med sina klassiska motorcyklar och mopeder.