Frågor angående veteranförsäkringar besvaras av klubbens försäkringsombud

Willy Andreasson tel. 0702-56 92 58

Vid ansökan om veteranförsäkring skall följande krav vara uppfyllda innan Ni tar kontakt med klubbens försäkringsombud:

  1. Medlemskap i MCV Kungsbacka, medlemsnummer skall uppges
  2. Kopia på registreringsbeviset, alternativt motsvarande för moped
  3. Färgfotografier på MC:n / mopeden, totalt 6 st. (ej polaroid): 1 st. framifrån, 1 st. bakifrån, 1 st. från vardera höger respektive vänster sida, närbild på motorn från höger respektive vänster sida

Vid försäljning av veteranförsäkrad MC/moped, som är försäkrad genom medlemskapet i MCV Kungsbacka, skall klubbens försäkringsombud alltid meddelas.