Styrelse  2024.

Ordförande:
Arne Karlsson tfn. 0723-411 946

Vice ordförande:
Torgny Karlsson tfn. 0703 – 26 99 70

Sekreterare:
Sven Brocker tfn. 0705-47 99 44

Kassör:
Lisbeth Hedberg tfn.  0701-31 50 89

Ledamot:
Kent Elofsson tfn. 0703-53 47 43

Suppleanter:
Kent Johansson tfn. 0703-74 34 64
Willy Andreasson tfn. 0702-56 92 58
Lennart Hedberg tfn. 0706-21 91 06


Funktionärer.

Medlemsregistrator:
Sven Brocker tfn. 0705-47 99 44

Försäkringar:
Willy Andreasson tfn. 0702-56 92 58

Rallykommitté:
Kent Elofsson (rallygeneral) tfn. 0703-53 47 43
Göran Wahlbäck tfn. 0705-13 73 94
Peter Andersson tfn. 0725-30 40 08
Torgny Karlsson tfn. 0703 – 26 99 70
Stefan Henningsson tfn. 0702-14 60 28

Mopedsektion:
Arne Karlsson tfn. 0723-41 19 46
Mårten Sjöstrand tfn. 0708-92 47 96

Nöjespatrullen:
Kent Johansson tfn. 0703-74 34 64
Sune Börjesson  tfn. 0705-47 57 10

Revisorer:
Ingvar Alnström tfn.0703-53 50 98
Stefan Henningsson tfn. 0702-14 60 28

Valberedning:
Niklas Bengtsson tfn. 0708 – 54 30 75
Torgny Karlsson tfn. 0703 – 26 99 70
Kjell Andersson tfn. 0703 – 13 25 76

Medlemsrekrytering
Torgny Karlsson tfn. 0703 – 26 99 70

Lokal & Arkivansvarig
Carl-Åke Jensen tfn. 0708-51 91 72

Besöksadress klubblokalen :
Kungsgatan 31, Kungsbacka

Postadress:
MC-Veteranerna i Kungsbacka
c/o L Hedberg
Gustavsgatan 7
431 66 MÖLNDAL