Medlemsrallyt ”körs” en gång om året – numera i juni.

Så mycket körande är det dock inte utan mera en samling på något trevligt ställe i närheten av Kungsbacka där kluriga frågor och praktiska prov utmynnar i en prislista. Medlemsrallyt är alltså främst inriktat på samvaro under trivsamma former.

Alla medlemmar är välkomna. Det går bra att ta sig till platsen gemensamt eller individuellt, med motorcykel, med moped, per bil eller till fots.

Kolla i vårt årsprogram!

Här kan du läsa ett reportage om tidigare medlemsrallyn

Mcv Kungsbackas Medlemsrally 2018

Medlemsrallyt 18 juni 2017.