-Välkommen till Mc-Veteranerna Kungsbacka.

Klubben för dig som gillar att köra, renovera, bevara och vårda klassiska/äldre motorcyklar och mopeder. MC-Veteranerna Kungsbacka är en förening som verkar för att bevara och hålla gamla motorcyklar och mopeder i körbart skick.
Varje sommar görs gemensamma utflykter och under vintern träffas föreningen för föredrag, filmvisning och annat.

Vill du bli medlem? Gör så här >> 

Som medlem i klubben kan du ansöka om förmånlig veteranförsäkring under förutsättning, läs vad som gäller här >>


Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning

EU har fattat beslut om en förordning som innebär tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet. Bland annat ger det förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning.
Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020. Undantaget gäller alla fordon som är besiktningspliktiga. Det gäller även firmabilar och bilar som används i yrkesmässig trafik.
Du som fordonsägare kan fortfarande välja att besikta inom den gamla inställelseperioden. Besiktningsbranschen har vidtagit olika åtgärder för att begränsa smittspridning. Känner du oro inför besöket, vänd dig till ditt besiktningsföretag för information om rådande rutiner.
Vägtrafikregistret är inte uppdaterat.
Eftersom förordningen införs med mycket kort framförhållning visas besiktningsinformationen i nuläget i system och e-tjänster enligt de gamla reglerna.

KUNGSBACKA
­­   MARK &
­       FASTIGHETSTJÄNST HB

­          Siggadalsvägen 24
­          434 96 Kungsbacka
­          Telefon 0300-215 74
­          0705 – 607 634 (Dan)
­          0705 – 607 635 (Johan)


MEDLEMSAKTIVITETER

Är du redo för lite klubb aktivitet?

Observera att på klubbens egna aktiviteter så gäller endast kontant betalning, då klubben saknar swish.

På grund av Coronaviruset är för närvarande ett antal av klubbens medlemsaktiviteter inställda. För mer information är du välkommen med frågor till Torgny Karlsson Tel 070-3269970.


Här finns årsprogrammet 2020/2021 för utskrift
Årsprogram rev. 20-04-24 för utskrift >> Årspogram 2020 MCVKungsbacka